Minust

Ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste meeskonna nõunikuna keskendun peamiselt tööõigusele. Panustan oma klientide äriedusse, aidates neil oma plaanitud tegevusi ellu viia õiguslikult korrektsel moel. Minu kireks on õnnelikud töökohad ja tuleviku töö. Usun, et enamikke tänapäevastes töösuhetes tekkivaid probleeme saab lihtsasti vältida avatud suhtluse ja läbipaistvusega.

Mulle on oluline

Laiem vaade. Enne Soraineniga liitumist töötasin 20 aastat ühes Baltimaade tippkolmikusse kuuluvas advokaadibüroos, kus viimased 10 aastat juhtisin oma ekspertvaldkondades ka mitmeid töörühmi. Olen nõustanud erinevates ärisektorites tegutsevaid kohalikke ja rahvusvahelisi kliente nii igapäevastes küsimustes kui ka keerukamates restruktureerimisprojektides ja piiriülestes tehingutes. Olen olnud keskendunud ühingu- ja tööõiguse, tururegulatsiooni ning kaubandusõiguse küsimustele (andmekaitse, meditsiin, telekomid ja meedia, e-kaubandus, turundus- ja tarbijasuhted, tooteohutus jne). See kogemus lubab mul nõustades hoida silme ees suuremat pilti ja mõista, et igal asjal on mitu külge, mis tihti nõuab ka teiste tiimiliikmete kiiret ja õigeaegset kaasamist.

Tööõiguse asjatundja. Kuigi olen oma karjääri käigus töötanud enamasti nn laia spektriga advokaadina, on mu „esimene armastus“ alati olnud tööõigus ja selle inimlik puude. Olen alates 2010. aastast kuulunud Chambers Europe’i hinnangul Eestis tööõigust praktiseerivate advokaatide tippu. Oma klientide huvide paremaks mõistmiseks tegin hiljuti läbi Estonian Business Schooli personalijuhtidele mõeldud arenguprogrammi, mis aitas mul paremini aru saada, millised probleemid võivad tekkida kaasaegse personalistrateegia ja talendijuhtimise ühildamisel küllaltki rangete tööseadustega.

Eesti Advokatuuri ja teiste kutseühingute aktiivne liige. Advokaadi elukutse staatus ja tulevik on mulle südamelähedane teema. Seepärast olen olnud Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liige alates 2009. aastast ja selle tööõiguse komisjoni liige alates 2020. aastast. Osalen alates 2008. aastast aktiivselt ka Euroopa Tööõiguse Advokaatide Liidu töös, nii tavaliikme kui juhatuse liikmena.

Teiste potentsiaali avamine. Lisaks klientide aitamisele meeldib mulle pühendada aega ka tulevaste advokaatide aitamisele nende õpingutes ja karjääris edasi pürgimisel. Seepärast olen aeg-ajalt viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi tööõiguse seminare ja juhendanud tudengite töid. Armastan inimestega töötamist. Tunnen huvi psühholoogia ja inimeste juhtimise vastu ning soovin mõista, mis neid oma tööelus ja töökohtadel motiveerib ja mõjutab. Mul on hea meel, kui saan nooremate kolleegidega jagada oma kogemust ning neid juhendada.

Akadeemiline taust

  • Georgia Ülikool, USA (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjon
  • Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjon
  • Euroopa Tööõiguse Advokaatide Liit