Ukraina sõda ja pinged töökeskkonnas

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 10.30 - 12.00, märts 17, 2022
Ürituse keel: Eesti keel
Ukraina sõda ja pinged töökeskkomnnas

Seekordsel Ukraina sõja mõjudele pühendatud veebiseminaril keskendume pingetele töökeskkonnas. Mitmerahvuselistel töökohtadel on äreval ajal arusaamatused ja vastuolud kerged tekkima.

Veebiseminari alguses anname lühiülevaate praeguseks täpsustunud reeglitest Ukraina kodanike töölevõtmisel.

Arutleme selle üle, mida tähendab vabadus väljendada oma poliitilisi vaateid ja veendumusi ning kas sellisel vabadusel on ka piirid. Samuti käsitleme seda, millised on tööandja õigused ja kohustused rahvuse või veendumuste põhise diskrimineerimise ärahoidmisel.

Anname näpunäiteid, kuidas ära tunda sõjapropagandat ja vaenuõhutamist ning selgitame, milliseid samme peab tööandja astuma selliste ilmingute esinemisel töökeskkonnas.

Lõpetuseks räägime sellest, kuidas konflikte ennetada ja juba tekkinud vastuolusid rahumeelselt lahendada.

Vaata vastuseid veebiseminaril esitatud küsimustele

Vaata veebiseminari slaide

Ava veebiseminari video

 

Kui sind huvitab mõni konkreetne seminaril käsitletud teema, siis siin saad avada otsetee õige lõiguni:

00:03:50 Lühiülevaade reeglitest Ukraina kodanike töölevõtmisel: Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja tööõiguse ekspert

00:17:28 Veendumusvabaduse piirid. Tööandja õigused ja kohustused rahvuse- või veendumuspõhise diskrimineerimise ärahoidmisel: Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

00:39:34 Sõjapropaganda ja vaenuõhutamise ilmingud töökeskkonnas: Norman Aas, Soraineni partner

00:59:20 Kuidas konflikte töökohal rahumeelselt hallata: professor Tõnu Lehtsaar, psühholoog

01:19:56 Küsimused ja vastused ning lõppsõna: Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja tööõiguse ekspert