Veebiseminar: Mida pidada silmas äriruumi üürilepingu vormistamisel?

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 10:00-12:00, mai 11, 2022
Ürituse keel: eesti keel

Kuigi üürilepingu näol on tegemist praktikas ühe enimkasutatud lepingutüübiga, on osapooltel lepingusse astudes siiski tihti segadus, millele keskenduda ja mida lepinguga on võimalik reguleerida. Näiteks kui eluruumi üürilepingu puhul ei saa lepingu pooled paljudel juhtudel seaduses sätestatust erinevalt kokku leppida, siis äriruumi üürilepingute puhul on see lepinguvabaduse põhimõttest tulenevalt võimalik. Üürileandja ja üürniku huvide tasakaalustamise huvides on aga oluline mõista, millistes detailides tuleks ja oleks mõistlik äriruumi üürilepingus kokku leppida. Mida pidada silmas äriruumi üürilepingu sõlmimisel nii üürniku kui ka üürileandja vaatest selgitavad meie kinnisvaraõiguse spetsialistid Piret Jesse, Andra Grünberg ja Paul Künnap lähemalt Äripäeva veebiseminaril.

Veebiseminaril käsitleme järgmisi teemasid:

Äriruumi üürilepingute olulisemad põhitingimused

 • Üürilepingute struktuur (üld- ja eritingimused)
 • Üüripind ja selle üleandmine
 • Üür, üüri suurendamine
 • Lepingute tähtaeg, tähtaja pikenemine, tähtaja erisused
 • Kõrvalkulude jaotus üürileandja ja üürniku vahel, tagatis

 Üüripinna ehitustööd, üüripinna seisukord, hoolduskohustuse jaotus

 • Ettevalmistavad üüripinna ehitus ja sisustustööd (fit-out tööd)
 • Üüripinna seisukord ja selle säilitamine, ruumide tehnilised nõuded
 • Hooldus- ja remonttööde tegemise jaotus üürileandja ja üürniku vahel
 • Vastutus üüripinna seisukorra säilimise osas

 Õiguskaitsevahendid, üürilepingute lõpetamine ja üüripindade tagastamine

 • Õiguskaitsevahendid üürilepingu rikkumisel (mh üürileandja õigus nõuda tagatist, üürileandja pandiõigus, üürniku õigus alandada üüri ja nõuda kahju hüvitamist)
 • Üürilepingu korralise ja erakorralise ülesütlemise võimalused
 • Üüripindade tagastamine, üüripinna seisukord tagastamisel

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.