Minust

Olen kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna advokaat ning keskendun peamiselt kinnisvara- ja ehitusõigusele. Samuti on mul kogemusi ühinguõiguses ja erinevates vaidlustes.

Mulle on oluline

Kinnisvara- ja M&A tehingud. Olen osalenud paljudes keeruliste kinnisvara- ja M&A tehingutes nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasemel, sealhulgas ka mitmetes müügi-tagasirendi tehingutes. Mulle on väga südamelähedane panustada projektidesse, mis soodustavad Eesti ettevõtluskeskkonna arengut, näiteks tulevikku suunatud kinnisvara-, arendus- ning taastuvenergiaprojektid ja tehingud.

Kinnisvaralepingud. Toetan kliente igapäevaselt erinevate kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna ärilepingute koostamisel, nagu kinnisvara üüri- ja müügilepingud, ehitus- ja ehitise omandilepingud ning servituudilepingud. Olen koostanud ka üürilepinguid nii väiksematele äripindadele kui ka kaubanduskeskustele ja suurematele ärihoonetele. Minu eesmärk on pakkuda oma klientidele parimat võimalikku tuge valdkonna ärilepingutega seotud igapäevastes küsimustes.

Panus ehitusõiguse arengusse. Olen andnud suure panuse Eesti ehitusvaldkonna seaduste täiendamisse. Osalesin Soraineni töörühmas, mis analüüsis ehitusvaldkonna digitaliseerimise võimalusi ja ehitusseadustiku rakendamisel tekkinud probleeme. Koostasime töörühmaga ettepanekud ehitusseadustiku muutmiseks ja nende muudatuste mõjuanalüüsi.

Huvi taastuvenergia valdkonna arengute vastu. Tunnen suurt huvi taastuvenergia sektoris toimuva vastu. Olen osalenud mitmetes taastuvenergiaprojektide elluviimisega seotud projektides aidates lahendada eelkõige tuule- ja päikeseparkide arendamist puudutavaid kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõiguse küsimusi.

Akadeemiline taust

  • Tallinna Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tallinna Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur