Toome välja mõned praktilised küsimused, millega meie kliendid on kokku puutunud, et aidata teil neid vigu vältida.

Kuni siseriiklikult kaupu müüakse või teenust osutatakse, on käibemaksureeglid lihtsad, st kuni 40 000 eurose käibe tekkimiseni kalendriaastas ei pea arvetele käibemaksu lisama. Kui tehingud muutuvad piiriüleseks, läheb asi keerulisemaks.

Rusikareegel on järgmine: kui kaupa müüakse ükskõik kellele väljapoole Euroopa Liitu, pannakse arvele 0% käibemaksu. Ja kui müüakse Euroopa Liidu sees teisele käibemaksukohustuslasele, märgitakse samuti käibemaksu 0% ja käibemaksu arvestab ja tasub vastaspool.

Aga kui müüakse Eestist teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijatele, tekib terve probleemide pundar. Nimelt vaadatakse seal piirmäärasid, mida ületades tuleb teil ennast seal käibemaksukohustuslaseks registreerida. Eestis on see piirmäär 35 000 eurot aastas ehk kui Eesti tarbijatele müüdud kaupade käive ületab selle piiri, peab müüja siin end käibemaksukohustuslaseks registreerima ja hakkama Eestis käibemaksu maksma.

Samamoodi võib Eesti ettevõtjal, kes müüb näiteks Saksamaale üle seal kehtiva käibepiiri tarbijatele kaupu, seal registreerimiskohustused tekkida. Veel enam: kui te müüte teise ELi liikmesriigi tarbijatele aktsiisikaupa, tekib teil seal registreerimise kohustus juba esimesest õllepudelist!

Hea uudis on see, et 2021. aasta algusesse on planeeritud Euroopa Liidu käibemaksureform, mille tulemusel need kaugmüüjad, kes müüvad kaupu teiste liikmesriikide tarbijatele, ei pea ennast enam erinevates riikides käibemaksukohustuslaseks registreerima. Eesti kaugmüüjad arvestavad vastavate riikide käibemaksusummad Eestis, tasuvad maksu siin ja meie maksuamet edastab maksu teistele riikidele. Alla 10 000 eurose piiriülese käibega ettevõtted saavad tasuda Eesti käibemaksu ega pea hakkama eri riikide käibemaksumäärasid uurima.

Elektroonilised teenused maksustatakse asukohariigis

Elektrooniliste teenuste – siia alla käib igasugune elektrooniliselt edastatav pilt, muusika, film, mäng, ligipääs andmebaasidele – maksustamisel kehtivad natuke teised reeglid. Maksustamise koht on küll igal juhul tarbija asukohariik, kuid ennast teises riigis käibemaksukohustuslaseks registreerima ei pea, vaid tuleb end lihtsalt arvele võtta MOSS (Mini One Stop Shop) süsteemis Eestis ja tasuda käibemaksu siin.

Elektrooniliste teenuste puhul on samas keeruline kliendi asukoha kindlakstegemine ja vastava käibemaksumäära arvutamine. Siin on ette nähtud tõendamisreeglid: sul peab olema kaks teineteisele mitte vasturääkivat tõendit kliendi asukoha kohta. Näiteks kui kliendi IP-aadress on Saksamaal ja ta maksab Saksa krediitkaardiga, võib juba eeldada, et tegemist on saksa tarbijaga. Sel juhul tuleb arvestada Saksa käibemaksu ning tasuda see Eesti maksuametile, kes edastab selle Saksamaale. Ja 10 000 euro piir kehtib ka siin juba täna.

Tolliküsimused tekitavad peavalu

Palju probleeme on kolmandate riikidega kaupa tehes tekitanud ka tolliküsimused. Euroopa Liidu sees tolliprobleeme ei ole, sest meil on tolliliit, aga kui kaupu müüakse või ostetakse väljastpoolt Euroopa Liitu, võivad tekkida maksukohustused.

Kui te müüte väljapoole Euroopa Liitu, siis Euroopa poolt tollimakse seatud ei ole, küll aga võib probleem tekkida riigis, kuhu kaubad lähevad. Näiteks Hiinas või USAs võib olla kehtestatud teie müüdavatele kaupadele tollimaks.

Probleemid võivad tekkida ka importimisel – oleme näinud, kuidas Eesti ettevõtjad või tarbijad on väljastpoolt Euroopa Liitu kaupu ostnud ja alles kaubale tolli järgi minnes kuulnud, et kauba kätte saamiseks peab tasuma ka imporditollimaksud.

Kõige leebemad on tavalised imporditollimaksud, mille maksumäärad on ühekohalised: tahad importida kirveid ja tasud 3% tollimaksu. Aga on ka kõrgemad maksud. Esiteks kättemaksutollimaksud, mis said nime Donald Trumpi-Hiina-Euroopa vastastikustest meetmetest, kui maksustati algul terast, siis teksaseid, siis Harley-Davidsone ja nii edasi. Need maksud on tihti 25% või 50% protsenti.

Ja kõige karmimad on dumpinguvastased tollimaksud, mille tavaliselt on pannud Euroopa Liit Hiina kaupadele. Hiina subsideerib oma ettevõtteid ja Euroopa Liit tasakaalustab need soodustused tollimaksudega, mis võivad olla ka 70% või 85% kauba väärtusest. Tuleb teada, kust kaubad tulevad – näiteks ostate Taiwanist elektrijalgrattaid, aga kui maksuamet avastab, et tegelikult tulid rattad Hiinast, lisandub rattale 85% hinnast.

2011. aastal jõustuvad ka nn Ali Expressi muudatused, mis puudutavad importi. Kui tellite alla 22-euroseid väikesaadetisi, siis tuleb nendelt hakata käibemaksu maksma.