Kärt Anna Maire Kelder

Välisnõunik, vandeadvokaat

Keel

eesti, saksa, vene, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen õppinud rahvusvahelist maksuõigust Eestis, Saksamaal ja Austrias ning nõustanud kliente maksuküsimustes alates 2004. aastast. Sorainenis on mul olnud au nõustada kliente kõige põnevamates rahvusvahelistes ja piiriülestes maksuküsimustes, sealhulgas sellistes, mis on seotud Aasia, Euroopa ja Ladina-Ameerika riikidega. Pidev enesetäiendamine ja arusaamine maksustamise globaalsetest trendidest on efektiivse ja eduka nõustamise võti.

Mulle on oluline

Rahvusvaheline taust. Olen töötanud erinevates jurisdiktsioonides ja elanud mitmes riigis, mis võimaldab mul mõista nii maksusüsteeme kui ka ettevõtete eripära nii riigi kui ka ülemaailmsel tasandil.

Fookus otsemaksustamisel. Keeruliste piiriüleste maksustamisjuhtumite raames nõustan juhtivaid online-teeninduse ettevõtteid ja aitan neil määratleda arendustegevuse ja juhtivtöötajate maksustamisriiki, pidada läbirääkimisi ja lahendada uusi maksuküsimusi ametiasutustega ning topeltmaksustamise vältimiseks viia digitaalmajanduse ettevõtted vastavusse olemasolevate maksusüsteemide ja lepingutega.

Avalik arutelu viib elu edasi. Maksuküsimused nõuavad otsekohest arutelu, mistõttu esinen pidevalt selleteemalistel üritustel ja erialases meedias, kirjutades artikleid kohaliku ja rahvusvahelise maksuõiguse teemal paljudele tuntud rahvusvahelistele väljaannetele ja uuringutele.

 

Akadeemiline taust

  • Vienna University of Business Administration (rakenduslik magistrikraad rahvusvahelises maksuõiguses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, Euroopa Ühenduse otsesed maksud)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühendus
  • Rahvusvaheline Äristruktureerimise Liit
  • Eesti Maksumaksjate Liit