Kärt Anna Maire Kelder

Nõunik, vandeadvokaat

Keel

eesti, saksa, vene, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Soraineni ning Eesti kontori privaatkliendi meeskonna juhina nõustan eraisikuid ja nende peresid, aidates neil oma vara hallata pikaajalisi eesmärke silmas pidades, plaanida pärandit ning investeerida heategevusse ja kunsti. Samuti on mul büroo nõunikuna olnud võimalus nõustada kliente kõige põnevamates rahvusvahelistes maksuküsimustes, nagu näiteks Aasia, Euroopa ja Ladina-Ameerika riikidega seotud küsimustes. Olen õppinud rahvusvahelist maksuõigust Eestis, Saksamaal ja Austrias ning nõustanud kliente aastast 2004.

Mulle on oluline

Privaatklientide esindamine. Usun, et vara eest hoolitsemine, selle heaperemehelik haldamine investeerimine loob väärtust kõigile. Tunnen siirast heameelt, kui saan kliente selle juures aidata. Aktiivse kunstikogujana oskan kunstist rõõmu tunda, kuid mulle ei ole võõrad ka kunstitehingutega seotud keerulised õigus- ja maksuküsimused.

Rahvusvaheline taust. Olen töötanud ja elanud mitmetes riikides, mis aitab mul mõista eri maksusüsteeme ja kultuure. Keeruliste piiriüleste maksustamisjuhtumite seast tooksin välja tuntud netiteenuste pakkuja nõustamise, kellel aitasime valida maksustamisriiki, lahendada uudseid maksuküsimusi ametiasutustega ning vältida topeltmaksustamist.

Akadeemiline taust

  • Vienna University of Business Administration (rakenduslik magistrikraad rahvusvahelises maksuõiguses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, Euroopa Ühenduse otsesed maksud)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühendus
  • Rahvusvaheline Äristruktureerimise Liit
  • Eesti Maksumaksjate Liit