Panustasime Global Competition Review (GCR) Eesti ülevaatesse, mille fookuses on hiljutised sündmused ja trendid Eesti turul.

Koondumiste ja omandamistega seotud klassihagid jäävad pigem erandiks

Meie spetsialistid üheskoos tunnustatud kolleegidega teistest büroodest analüüsisid hiljutisi menetlusi ja lahendeid seoses äriettevõtete ühinemiste ja ebaausate võtetega ning leidsid et klassihagide kasv Eestis on väga vähe tõenäoline. Vaatamata sellele, et ettevõtete koondumisi ja omandamisi on viimastel aastatel olnud võrdlemisi palju, jäävad enamus neist alla teavitamise lävendi.

ECN+ direktiivi rakendamise tähtaeg on veel ebaselge

ECN+ direktiiv on loodud eesmärgiga harmoniseerida konkurentsiseaduste rakendamise põhimõtteid Euroopa Liidu liikmesriikides. Direktiivi rakendamise tähtaeg oli veebruar 2021.

Eestis on direktiivi rakendamisprotsessi peamiseks vedajaks Konkurentsiamet. GCR ülevaate raames leiti, et direktiivi rakendamise protsess ja tähtaeg ei ole veel selged. Suurim väljakutse on hetkel kehtivate seaduste muutmine nii, et need ei mõjutaks käimasolevaid menetlusi.

Meie meeskond

Eesti konkurentsiülevaatesse panustasid meie konkurentsiõiguse eksperdid nõunik Piibe Lehtsaar ja partner Kaupo Lepasepp.

Ülevaade on leitav siit.