Vakar Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) paskelbė mūsų komandos atstovaujamam klientui palankų sprendimą byloje prieš Lietuvą dėl saviraiškos laisvės pažeidimo. 

Lietuvos teismai neteisingai įpareigojo mūsų klientą paneigti viešai išsakytą nuomonę

Teismas nusprendė, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje įtvirtintą asmens teisę į saviraiškos laisvę, šalies teismams įpareigojus mūsų klientą paneigti viešai išsakytą nuomonę. Lietuvos teismai nusprendė, kad dalis išsakytų teiginių buvo laikytini ne nuomone, o faktų konstatavimu, neatitinkančiu tikrovės. Mūsų atstovaujamas klientas buvo teismo įpareigotas paneigti savo teiginį, todėl nesutikdamas su galutiniu Lietuvos teismų sprendimu jis 2020 m. kreipėsi į EŽTT.

EŽTT sprendimas turi didelę reikšmę Lietuvos teismų praktikai

Klausimo dėl nuomonės atribojimo nuo fakto konstatavimo ir įpareigojimo paneigti nuomonę atitikimo Konvencijai nagrinėjamas EŽTT buvo itin aktualus Lietuvos teismams. Priimtas sprendimas yra itin reikšmingas Lietuvos teismų praktikai.

Klientui atstovavusi komanda

Byloje klientui atstovavo partneris Kęstutis Švirinas ir vyresniosios teisininkės Aušra Gaurytė bei Almina Ivanauskaitė.