Atstovaudami klientui pateikėme pirmąjį Lietuvos teismų istorijoje individualų konstitucinį skundą Konstituciniam Teismui. Į Konstitucinį Teismą kreipėmės dėl Lietuvos baudžiamajame kodekse numatyto draudimo atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmenims, nuteistiems už sunkius nusikaltimus. Šis atvejis kuria precedentą, kuris gali turėti įtakos baudžiamosios teisės taikymo praktikai šalyje.

Kaltinamasis patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl prekybos vaistiniais preparatais

Skundas pateiktas baudžiamojoje byloje, kurioje asmuo kaltinamas neteisėtu vertimusi komercine veikla, neteisėtu disponavimu dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų turint tikslą jas platinti bei psichotropinių medžiagų kontrabanda. Teisėsaugos dėmesio mūsų klientas sulaukė, kai laiku nepastebėjo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo pakeitimų, kurie buvo atlikti 2016 metais. Tąkart į sąrašą buvo įtrauktas vaistinis preparatas modafinilis, kurio bei kitų medikamentų prekyba kaltinamasis vertėsi nuo 2015 metų.

Abejojama, ar su bausmės atidėjimu susijusios nuostatos atitinka šalies Konstituciją

Teismas kaltinamąjį pripažino kaltu padarius sunkų nusikaltimą ir jam paskyrė realią 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Pagal šiuo metu galiojančias baudžiamojo kodekso nuostatas laisvės atėmimo bausmė už sunkius nusikaltimus nuteistam asmeniui negali būti atidėta. Į Konstitucinį Teismą buvo kreiptasi abejojant tokios nuostatos atitiktimi šalies Konstitucijai.

„Konstitucinio Teismo sprendimas bus svarbus baudžiamosios teisės taikymo praktikai, kiek tai susiję su bausmių skyrimu už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Mūsų klientui palankaus sprendimo atveju, panašių skundų gali būti ir kitose bylose. Be to, tokiu atveju neišvengiamai turėtų būti keičiami teisės aktai ir ribojimai atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmenims nuteistiems už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus turėtų būti pašalinti iš baudžiamojo kodekso. Kaip bebūtų, Valstybė tikrai neturėtų būti suinteresuota jokios grėsmės nekeliančių ir per neapsižiūrėjimą nusižengimą padariusių savo piliečių įkalinimu“, – sako klientui atstovaujantis advokatas Darius Raulušaitis.

Prie bylos dirbanti komanda

Klientui byloje atstovauja ir skundą Konstituciniam Teismui rengė partneris Kęstutis Švirinas ir ekspertas, advokatas Darius Raulušaitis.