Ietekme uz dzīvības zinātņu un veselības aizsardzības sektoru

Mēs esam apkopojuši ar COVID-19 saistītos regulējuma un citus jaunumus, kas ietekmē dzīvības zinātņu un veselības aizsardzības sektoru.

Sazinieties ar mums