Par mani

Kā Konkurences un regulēto jomu prakses vecākā juriste es koncentrējos uz konkurences tiesībām. Par savu galveno misiju Sorainen es uzskatu piedāvāt klientiem savas konkurences tiesību zināšanas un pieredzi, lai samazinātu konkurences pārkāpumu riskus viņu ikdienas komercdarbībā, kā arī lai atrastu vispiemērotākos risinājumus, tiklīdz riski ir identificēti.

Profesionālās aktualitātes

Sarežģītas lietas ar augstām likmēm. Es uzskatu, ka konkurences tiesības ir viena no visaizraujošākajām tiesību jomām. Neatkarīgi no saistības ar karteļiem vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, vairums gadījumu nav nemaz tik vienkārši, un tie rada būtiskus riskus pārkāpuma gadījumā piemērojamo ievērojamo finansiālo sankciju dēļ. Nozīmīgu daļu savas darba pieredzes esmu uzkrājusi, strādājot Latvijas Konkurences padomē kā juridiskā departamenta vadītāja vietniece un kā karteļu departamenta vadītāja.

Konsultācijas farmācijas jomā. Kā Latvijas Dzīvības zinātnes un veselības aprūpes sektora grupas vadītāja es nemitīgi sekoju līdzi šī daudzveidīgā sektora aktualitātēm un pārzinu juridiskos jautājumus, ar kādiem šī sektora klienti saskaras.

Apvienošanas kontrole. M&A darījumiem bieži ir nepieciešamas atļaujas no konkurences iestādēm. Esmu palīdzējusi klientiem neskaitāmās apvienošanas lietās Konkurences padomē, to skaitā arī vairākos lielākos un stratēģiski vissvarīgākos ietekmīgu nozaru darījumos Latvijā un Baltijā.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (jurista kvalifikācija)