Ir publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) novērtējuma ziņojums par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības regulējumu Latvijā.

Novērtējums tika veikts saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu “Justīcija attīstībai”, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Novērtējuma ziņojuma ietvaros tika izvērtētas maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības sistēmas pilnveides iespējas, īpaši pievēršoties maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzībai, kā arī maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa caurskatāmībai un kreditoru labāko interešu ievērošanai. Šis ziņojums ļauj veikt korekcijas maksātnespējas un restrukturizācijas tiesiskajā regulējumā, lai padarītu to efektīvāku un novērstu noteiktās nepilnības.

Vecākais jurists Edvīns Draba piedalījās novērtējumā kā viens no vietējiem privātā sektora ekspertiem.