No 2024. gada 1. janvāra līdzšinējā Sorainen Latvijas biroja vadītāja Eva Berlaus kļūs par visa Sorainen biroja vadītāju, pārņemot šo amatu no partnera Laimonas Skibarka. Partnere Ieva Andersone, kas vada Latvijas biroja Konkurences un regulēto jomu prakses grupu, tiks iecelta par Latvijas biroja vadošo partneri.

Abām vadītājām ir būtiska loma Sorainen attīstībā; viņu karjeras izaugsme ir noritējusi mūsu birojā.

Eva birojam pievienojās 2000. gadā kā juriste un 2010. gadā kļuva par pirmo sievieti, kas vada lielu zvērinātu advokātu biroju Baltijas valstī. Turklāt Eva ir izveidojusi spēcīgu reputāciju, būdama starp reģiona visatzītākajiem M&A juridiskās jomas ekspertiem. Ieva uzsāka profesionālās gaitas mūsu birojā 2005. gadā kā jurista palīdze. Būdama vadoša sarežģītu konkurences tiesību, intelektuālā īpašuma un regulēto jomu jautājumu lietpratēja, Ieva 2019. gadā pievienojās biroja partnerībai.

“Kā jaunās paaudzes līderei Evai piemīt visas nepieciešamās spējas, lai vadītu Sorainen biroju ārējo apstākļu un pārmaiņu fonā, saglabājot uzsvaru uz mūsu klientu un komandas vajadzībām,” komentē Laimonas Skibarka – Sorainen biroja vadošais partneris iepriekšējos deviņus gadus. Viņš piebilst, ka gan Eva, gan Ieva vadības komandā ienes spēcīgu enerģiju, skatījumu un mērķi Sorainen pozicionējumam kā pārliecinošam Baltijas reģiona tirgus līderim.

Eva Berlaus: Turpināsim ieguldīt resursus inovācijā, izcilībā un labbūtībā

Evas Berlaus vadībā Sorainen Latvijas birojs nostiprinājis vadošu pozīciju Latvijas juridisko pakalpojumu tirgū, un biroja komandas cilvēku skaits šogad jau pārsniedzis 100. Eva papildināja savas zināšanas un pilnveidoja vadības prasmes, absolvējot maģistra studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadība” (Executive MBA) Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā un koncentrējoties uz zaļā kursa un ESG risku analīzi.

Eva norāda, ka Sorainen biroja izaugsme noritējusi līdztekus Baltijas valstu ekonomiku attīstības procesiem un mūsu biroja misija – veicināt labklājību reģionā, sekmējot klientu biznesa panākumus – saglabāsies visu mūsu centienu pamatā.

“Mūsu biroja pārstāvētās vērtības ir sadarbība, uzticamība, atbildība, izcilība un inovācija. Mēs cienām viens otru un ikvienu, ar ko sadarbojamies,” norāda Eva un piemetina, ka viņa turpinās atbalstīt šīs vērtības un Sorainen stratēģisko virzību. Mēs turpināsim un veicināsim ieguldījumus, attīstot klientiem sniegtos pakalpojumus un tehnoloģiskās inovācijas, kā arī komandas labbūtību un izaugsmi. “Nozīmīgi, ka mēs plānojam padziļināt klientu sektoru un juridisko jautājumu specializāciju, īpaši jomās, kur novērojama straujākā izaugsme: ESG, aizsardzība, korporatīvo noziegumu joma, enerģētika, privāto klientu konsultācijas.”

Eva ir paudusi, ka viņu īpaši iepriecina iespēja kļūt par pirmo vadošo partneri-sievieti Sorainen birojā, tādējādi veicinot dažādības un iekļaušanas ideju ieviešanu kā mūsu reģionā, tā arī aiz tā robežām. Viņa norāda, ka Sorainen komanda turpinās aktīvu pilsonisku iesaisti, lai mūsu reģions kļūtu drošāks, zaļāks, ilgtspējīgāks un perspektīvāks. Eva pati ir iesaistījusies un radījusi iniciatīvas, kas veicina veselības pakalpojumu pieejamību Latvijas bērniem un jauniešiem.

Ieva Andersone: Mans mērķis ir stiprināt sadarbību

Ieva Andersone vada vienu no daudzveidīgākajām praksēm Latvijas birojā – Konkurence un regulētās jomas, kas sastāv no vairākām specializācijām. Ievas komanda ir strādājusi pie daudziem nozīmīgiem starptautiskiem projektiem, aptverot atbilstību konkurences tiesību normām, aizstāvību iespējamu pārkāpumu gadījumos, konsultācijas apvienošanās kontroles jautājumos, kā arī intelektuālā īpašuma aizsardzību un VDAR (GDPR) atbilstību.

Ieva šobrīd vada reģionālo Dzīvības zinātņu un veselības aprūpes nozaru grupu un aktīvi darbojas Tehnoloģiju, mediju un telekomunikāciju nozaru grupā. Viņa ir entuziastiska jauno juristu atbalstītāja un ir sniegusi ievērojamu ieguldījumu jauno līderu izaugsmē, piedalījusies Sorainen mentoru un ThinkTank programmās, kā arī Sorainen Studentu akadēmijas un tiesas procesu izspēles projektu īstenošanā. Ieva labprāt dalās savā viedoklī un sniedz intervijas dažādiem plašsaziņas līdzekļiem, skaidrojot juridiskos jautājumus vienkāršā un saprotamā valodā.

Ieva savu laiku, pieredzi un zināšanas velta arī sociāli nozīmīgiem projektiem. Piemēram, viņa nesen palīdzēja Latvijas Bērnu slimnīcas fondam un Ukrainas bēgļu atbalsta projektiem, kā arī ir iesaistījusies vietējā apkaimes biedrībā.

“Pārņemot Sorainen Latvijas biroja vadību no tā līdzšinējās ilggadējās vadošās partneres, esmu droša par uzņemto izaugsmes kursu. Šogad biroja komandas dalībnieku skaits ir pārsniedzis 100 cilvēku, kas ļauj pievērsties padziļinātai advokātu, juristu un nodokļu konsultantu specializācijai,” Ieva stāsta. “Kā pietiekami lielas organizācijas vadītājai mans mērķis būs stiprināt mūsu cilvēku un komandu veiksmīgu sadarbību, kā arī efektīvu, pārskatāmu un ērtu darba vidi, kas savukārt atspoguļotos klientu apmierinātībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.”

Ieva Andersone norāda, ka, atsaucoties uz klientu vajadzībām, birojs turpina attīstīt vairākus juridiskus novirzienus un sektorus: enerģētika, vide un ESG, tehnoloģijas un dzīvības zinātnes. Strīdu risināšanas un risku vadības kontekstā īpaši koncentrējamies uz krimināltiesību jomu un aizstāvību reputācijas un cieņas aizsardzības lietās, arvien aktuālāka ir palīdzība klientiem attiecībās ar valsts pārvaldi un stratēģisku konsultāciju sniegšana.

Vadības lomas turpinājums un jauni uzsvari

Pēdējos deviņus gadus Lietuvas biroja partneris Laimonas Skibarka ir ieņēmis Sorainen vadošā partnera lomu, ieskaitot pirmos četrus gadus, kad šo amatu dalīja ar Igaunijas partneri Toomas Prangli. Pēc vadības pārejas Laimonas turpinās darboties Sorainen pārvaldē kā valdes loceklis. Viņš pievērsīsies biroja tālākai virzībai uz sektoru attīstību, kā arī veltīs vairāk laika darbam ar klientiem, galvenokārt – M&A, privātā un iespējkapitāla darījumu jomās, kā arī privāto klientu sektorā.