ASV daudznozaru uzņēmums GCG Capital LLC ir vērsies tiesā pret Rīgas Dzirnavnieks AS par zaudējumu piedziņu 1,2 miljonu EUR apmērā.

2019. gadā GCG Capital LLC un Rīgas Dzirnavnieks noslēdza līgumu par miltu piegādi un ekskluzīvām produkcijas izplatīšanas tiesībām. Īsi pēc līguma noslēgšanas Rīgas Dzirnavnieks paziņoja, ka tas nevarēs  piegādāt līgumā noteiktās preces saistībā ar noteiktā tipa kviešu miltu krājumu izbeigšanos. GCG Capital LLC izmantoja savas tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, kā arī pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

Šī tiesvedība ir interesanta ar to, ka prasība ir celta, pamatojoties uz ANO Konvencijas par starptautisko preču pirkuma-pārdevuma līgumiem pamata. Šobrīd Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir noteikusi tiesas sēdi 2022. gada 28. februārī. Mūsu biroja partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš pārstāv GCG Capital LLC šajā strīdā.