Latvijas biroja Tirdzniecības un regulēto jomu prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte Ieva Andersone ar visu Sorainen partneru vienbalsīgu lēmumu ir uzaicināta pievienoties biroja partnerībai no 2019. gada 1. janvāra. Turpinājumā sniedzam nelielu ieskatu par to, kādēļ šo lēmumu pieņemt nebija sarežģīti.

Palīdzība klientiem

Lai arī “tirdzniecība un regulētās jomas” var izklausīties samērā abstrakti, Ievas ikdienas sniegtā palīdzība klientiem ir praktiski risinājumi dažādos līgumtiesību jautājumos, tirdzniecību regulējošo jomu kontekstā, intelektuālā īpašuma pārkāpumu un radošā darba neatbilstošas izmantošanas gadījumos un ar tiem saistītos strīdos un konkurences tiesību lietās. Noteikti jāpiemin arī datu aizsardzības jautājumu aktualitāte un Ievas reputācija Latvijas tirgū kā vienai no vadošajām speciālistēm tieši GDPR ieviešanas jautājumos. Viena no Sorainen stratēģiskajām prioritātēm ir  izpratne par klientu biznesu; Ieva šajā sakarā ir aktīvi piedalījusies biroja Farmācijas un dzīvības zinātņu un Tehnoloģiju, mediju un telekomunikāciju sektora grupu attīstīšanā.

Spēcīga vadītāja un organizatore

Jau kopš pērnā gada Ieva pakāpeniski ir pārņēmusi Tirdzniecības un regulēto jomu prakses grupas vadību, sekojot ikdienas darba plūsmai, vadot klientu projektus un plānojot komandas aktivitātes. Ievas vadībā prakses grupas veiktā darba apjoms ir ievērojami pieaudzis, komandai pievienojušies trīs jauni speciālisti, kā arī vairāki tikuši paaugstināti.

Starp-komandu un starptautiska sadarbība

Juridiskā prakse, kurā Ieva specializējas, sastāv no vairākiem novirzieniem un cieši sadarbojas ar citām komandām mūsu birojā, īpaši – Strīdu risināšanas prakses grupu. Daudzi no projektiem, pie kuriem strādā Ievas komanda, aptver vairāk nekā vienu valsti, bieži tas nozīmē arī plašāku ģeogrāfiju par Baltijas-Baltkrievijas reģionu. Šādā vidē darbojoties, neatsveramas ir Ievai piemītošās īpašības – spēja sadarboties, veidot un vadīt pārrobežu komandas, nodrošināt informācijas apriti, ievērot termiņus un neatstāt nepamanītu pat niecīgāko puzles gabaliņu kopējā attēlā.

Attīstība

Ieva savu karjeru Sorainen uzsāka 2005. gadā kā jurista palīdze. Šo 13 gadu laikā Ieva ir gan ar izcilību absolvējusi maģistrantūru Kembridžas Universitātē, gan kļuvusi par zvērinātu advokāti un patentpilnvaroto preču zīmju lietās. Ievas ieguldījums jaunāko kolēģu attīstībā izpaužas dalībā Sorainen mentoru un ThinkTank programmās, kā arī studentu akadēmijas un tiesu izspēļu projektos.

Iedvesmojošas idejas

Paralēli darbam un ģimenes pienākumiem Ieva atrod laiku sabiedriskām aktivitātēm. Viņa atbalsta vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem, tādēļ zīmīgi, ka līdz ar Ievas pievienošanos partnerībai, Sorainen Latvijas biroja partneru attiecība starp dzimumiem kļūst 50:50. Ieva iegulda laiku, pieredzi un zināšanas sabiedriski svarīgos projektos. Piemēram, nesen Ieva sniedza juridisko palīdzību, lai veicinātu priekšvēlēšanu pilsoniskās līdzdalības projekta atpazīstamību, un vairākos projektos saistībā ar žurnālistu un masu mediju tiesībām Ieva arī labprāt dalās ar viedokli un sniedz intervijas dažādos medijos, izskaidrojot juridiskus jautājumus vienkāršā un cilvēciski saprotamā veidā.