Par mani

Esmu vadošais speciālists, zvērināts advokāts ar specializāciju darījumos (galvenokārt M&A (uzņēmumu apvienošana un pirkšana)) un komerctiesībās. Tā vietā, lai fokusētos uz šķēršļiem, mans mērķis, sniedzot juridisko palīdzību saviem klientiem, ir sekmēt darījumu izdošanos, lai radītu pievienoto vērtību, nevis izmaksas.

Profesionālās aktualitātes

Darījumu un pārrunu eksperts. Esmu pārstāvējis klientus, kas darbojas dažādās komercdarbības nozarēs, atrodas dažādās pārrunu pozīcijās un īsteno darījumus dažādos ekonomikas ciklos. Mana profesionālā pieredze aptver dažus no lielākajiem un stratēģiski svarīgākajiem darījumiem Latvijā un Baltijā.

Dalībnieku attiecības. Lai izveidotu veiksmīgu kopuzņēmumu, kas spēj pārvarēt dažādus tā attīstības ciklu radītos izaicinājumus, ir būtiski jau pašos pamatos panākt līdzsvaru starp dažādām komerciāla un juridiska rakstura iniciatīvām. Es regulāri konsultēju klientus par komercdarbības strukturēšanas jautājumiem, dalībnieku attiecībām, kā arī strīdiem.

Jaunuzņēmumi un dalīšanās ar zināšanām. Uzskatu, ka veselīgas tautsaimniecības pamatā ir uzņēmība un uzņēmējdarbība. Kā Latvijas Startup asociācijas valdes loceklis, es izmantoju savas zināšanas un pieredzi komerctiesībās, lai veidotu un attīstītu Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu, uzlabojot tiesisko regulējumu un valsts pārvaldes iestāžu praksi.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Biznesa Skola, RTU, Latvija (profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (Executive MBA) ar izcilību)
  • Daremas Universitāte, Tiesību departaments, Apvienotā Karaliste (LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija

Darījumi un lietas

Visi darījumi