fbpx

Par mani

Esmu zvērināta advokāte un specializējos strīdu risināšanā. Sniedzu juridisko palīdzību un pārstāvu klientu intereses visās tiesu instancēs un šķīrējtiesās. Pirms pievienošanās Sorainen papildus strīdu risināšanas praksei esmu guvusi nozīmīgu pieredzi arī citās tiesību jomās – korporatīvās konsultācijas, darba tiesības, būvniecība un nekustamais īpašums, nodokļu tiesības, konkurences tiesības, farmācija un administratīvais process.

Profesionālās aktualitātes

Strīdu risināšana. Klientu pārstāvība tiesā, tiesvedību stratēģiju un dažādu procesuālu dokumentu sagatavošana ir mana ikdiena un darbs, ko no sirds izbaudu.

Starptautiskais šķīrējtiesas process. Ticu, ka pārrobežu strīdu risināšanā šķīrējtiesa ir vispiemērotākais veids, kā izšķirt strīdu, ko pusēm nav izdevies atrisināt savstarpējās sarunās. Studiju laikā biju viena no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandas dalībniecēm Vilema K. Visa Starptautiskās komercarbitrāžas izspēlē (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot). Kopš tā laika interese par starptautisko šķīrējtiesas procesu (it īpaši ārvalstu ieguldījumu aizsardzības jautājumos) ir tikai augusi. Papildus jau gūtajai praktiskajai pieredzei zināšanas minētajā jomā pastāvīgi papildinu, apmeklējot konferences un seminārus, kā arī iesaistoties studentu sagatavošanā tiesu izspēlēm saistībā ar starptautisko šķīrējtiesas procesu.

Administratīvā procesa tiesības. Klienti novērtē, ka es brīvi orientējos administratīvā procesa tiesībās. Esmu veiksmīgi pārstāvējusi daudzu nozaru klientus ar administratīvo procesu saistītu jautājumu risināšanā gan iestādēs, gan visās tiesu instancēs. Šīs jomas izpratnei manā praksē ir bijusi būtiska nozīme, palīdzot klientiem ar farmāciju, nodokļiem, būvniecību un konkurences tiesībām saistītu jautājumu risināšanā.

Akadēmiskā pieredze

Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

 

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas Jaunā starptautiskās šķīrējtiesas grupa (LCIA YIAG)
  • Starptautiskās tirdzniecības kameras Jauno šķīrējtiesnešu forums (ICC YAF)
  • Komerciālās šķīrējtiesas starptautiskā padome (Young ICCA)
  • Starptautiskais investīciju strīdu izšķiršanas centrs (Young ICSID)