Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Šķīrējtiesa ir iekļāvusi Strīdu risināšanas un risku vadības partneri, zvērinātu advokātu Valtu Neretu tās šķīrējtiesnešu sarakstā. Saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu puses strīda izskatīšanai var iecelt šķīrējtiesnesi tikai no šķīrējtiesas dibinātāja sastādīta pastāvīgās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksta. Tagad Valts ir to 22 šķīrējtiesas procesa speciālistu vidū, kuru puses var iecelt par šķīrējtiesnešiem viņu strīda izšķiršanai LTRK Šķīrējtiesā.

Valts pārsvarā ved lietas, kas saistītas ar pārrobežu aspektiem, starptautiskās tirdzniecības, kā arī transporta un jūras tiesībām.

LTRK Šķīrējtiesa darbojas LTRK ietvaros kopš tās dibināšanas 1934. gadā un izskata gan vietējos, gan starptautiskos civiltiesiskos strīdus. Profesionāļu vidū LTRK Šķīrējtiesa tiek uzskatīta par profesionālāko un efektīvāko šķīrējtiesu Latvijā.