Starptautiskā šķīrējtiesa “Chamber of Arbitrators at the Union of Lawyers” (Juristu apvienības Šķīrējtiesnešu palāta) Baltkrievijā (Šķīrējtiesnešu palāta, www.arbchamber.com) ir iekļāvusi strīdu risināšanas un risku vadības partneri Valtu Neretu tās rekomendēto šķīrējtiesnešu sarakstā. Šobrīd sarakstā ir iekļauti šķīrējtiesneši no 17 valstīm, lielākoties no ES, Centrālās un Austrumeiropas un Āzijas. Valts pamatā strādā pie starptautiskiem tirdzniecības, enerģētikas, kā arī transporta un jūras tiesību strīdiem.

2020. gada februārī Valts Nerets tika iekļauts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu slēgtajā sarakstā.