Vebinārs: Vides tiesību riski uzņēmumam

Atrašanās vieta: MS Teams
Laiks: 15:00 - 16:30, novembris 2, 2021
Darba valoda: Latviešu

Vides tiesību jautājumi kļūst arvien aktuālāki gan globālā, gan vietējā mērogā. Pārkāpumi šajā jomā var radīt nopietnas sekas uzņēmumiem, jo atbildīgās iestādes var piemērot  iespaidīgus sodus vai pat likt uzņēmumam pārtraukt tā darbību. Līdz ar to jebkuram uzņēmumam ir svarīgāk nekā jebkad saprast būtiskākos vides tiesību riskus neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir piesārņojošās darbības veicējs, vai nav.

Regulāri atbalstot savus klientus dažādu vides tiesību jautājumu risināšanā, esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi un praktiskas atziņas, ar kurām labprāt dalīsimies tiešsaistes vebinārā:

 • Svarīgākie juridiskie aspekti vides tiesību atbildības un atbilstības jomā;
 • Praktiski ieteikumi vides tiesību strīdu risināšanā;
 • Eiropas Zaļais kurss un “gatavi mērķrādītājam 55” – nozīme un ietekme uz ražošanu;
 • Būtiskākās vides aizsardzības prasības piesārņojošo darbību veicējiem.

Uz šo tiešsaistes vebināru esam arī uzaicinājuši vieslektores no Valsts vides dienestaLīgu Zvirbuli, Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieci (metodiskajā vadībā) un Vitu Līcīti, Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieci (uzraudzības jomā).

Lūgums pieteikt savu dalību vebinārā, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

Dalība vebinārā bez maksas.

 • 15:00

  Ievads

  Valts Nerets

 • 15:05

  Svarīgākie juridiskie aspekti vides tiesību atbildības un atbilstības jomā

  Zane Akermane

 • 15:25

  Praktiski ieteikumi vides tiesību strīdu risināšanā

  Valts Nerets

 • 15:40

  Eiropas Zaļais kurss un "gatavi mērķrādītājam 55" - nozīme un ietekme uz ražošanu

  Ieva Andersone

 • 16:00

  Būtiskākās vides aizsardzības prasības piesārņojošo darbību veicējiem

  Līga Zvirbule un Vita Līcīte, VVD

 • 16:20

  Jautājumi un atbildes