Latvijas Universitātes fonds jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Mūsu birojs šī projekta ietvaros piešķīra stipendiju LU Juridiskās fakultātes bakalauriem (sākot no 2.kursa) un maģistrantiem pētījuma veikšanai. Stipendijas mērķis ir rosināt akadēmisko izcilību un darbību sabiedrības labā LU Juridiskās fakultātes studentiem. Šogad mūsu stipendiju, lai atbalstītu zināšanu pilnveidi Vācijā, saņēma students Artūrs Šuspāns. Artūrs plāno nākamā gada vasarā apmeklēt vasaras skolu, kuras programma koncentrēsies uz tiesību teoriju un cilvēktiesībām.

Stipendiju fonda rīkotajā pasākumā pasniedza partnere Ieva Andersone un Elīna Lūse, Cilvēku un kultūras komandas vadītāja Latvijas birojā.

LU fonds šogad saņēma 460 stipendiju pieteikumu. Stipendiju kopā ir ieguvuši 137 centīgi studenti. Vairāk par stipendiātiem un svinīgo pasākumu iespējams uzzināt šeit.