ANO Ģenerālā asambleja 2022. gada 28. jūlijā pieņēma vēsturiski nozīmīgu rezolūciju Nr. 76/300, ar kuru tiesības uz piekļuvi tīrai, veselībai drošai un ilgtspējīgai videi atzinusi par vispārējām cilvēktiesībām (turpmāk – Rezolūcija). Rezolūcijas tekstu atbalstījusi 161 valsts no 193.​​​​​​​ Ideja, ka tiesības uz tīru vidi ir cilvēktiesība, pastāvējusi jau pirms Rezolūcijas, tomēr šajā jautājumā tiesību zinātnieku vidū līdz šim nav bijusi pilnīga vienprātība. Līdz Rezolūcijai šādas tiesības bija atzinušas dažādas starptautiskas cilvēktiesību organizācijas, tai skaitā ANO Cilvēktiesību padome, kā arī tās aizstāvēja vides aktīvisti. Tomēr ANO Ģenerālā asambleja ir ietekmīgākā starptautiskā organizācija, kas šādu nostāju ir paudusi, tādā veidā nostiprinot tīras un ilgtspējīgas vides jautājumu starptautisko cilvēktiesību diskursā un vienlaikus ievirzot noslēguma posmā diskusiju par to, vai šādas tiesības ir starptautiskas cilvēktiesības.

Vairāk par šo tēmu lasiet juristes Lūcijas Strautas sagatavotajā publikācijā.