Par mani

Kā zvērināta advokāta palīdze Konkurences un regulēto jomu prakses grupā es palīdzu klientiem dažādos regulējuma, intelektuālā īpašuma un līgumu jautājumos.

Profesionālās aktualitātes

Regulējuma jautājumi. Mans darbs ir saistīts dažādām licencēšanas un citām regulējuma prasībām, tostarp tādās jomās kā telekomunikācija, tehnoloģijas un mediji, civilā aviācija un transportlīdzekļi, medikamenti, pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, azartspēles un reklāma. Liela daļa mana darba ir saistīta ar  patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem.

Autortiesības. Ikdienā darbojos ar dažādiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, sevišķi autortiesību jomā. Es klientiem palīdzu ar intelektuālā īpašuma līgumu un licenču izstrādi, esošā regulējuma izskaidrošanu, kā arī autortiesību pārkāpuma vai strīda gadījumā ar klienta tiesību un interešu aizsardzību.

Dažāda veida līgumi. Papildus intelektuālā īpašuma līgumiem es strādāju arī pie franšīzes, preču pārdošanas un pakalpojumu līgumiem dažādās nozarēs, mobilo lietotņu un interneta vietņu lietošanas noteikumiem un citiem dokumentiem.

Akadēmiskā pieredze

Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija