Satversmes tiesa 7. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 20210601 „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam” atzīstot minētās normas par Satversmei neatbilstošām un spēkā neesošām no sprieduma pasludināšanas brīža.

Savu viedokli pauda arī mūsu kolēģis Jānis Taukačs.

Pilns raksts pieejams šeit.