Apvienoto Nāciju Organizācija (turpmāk – ANO) 18. septembri ir pasludinājusi par Starptautisko vienlīdzīgas darba samaksas dienu. Pirmo reizi ANO šādu dienu pasludināja 2020. gadā, lai veicinātu principa “vienāds atalgojums par vienādas vērtības darbu” īstenošanu. Darba samaksas atšķirības starp dzimumiem tiek mērītas ar dažādām metodēm un rādītājiem, tomēr dati skaidri parāda, ka sievietes visā pasaulē joprojām pelna mazāk nekā vīrieši.

Juristes Lūcijas Strautas sagatavotajā rakstā lasiet, kā tiek novērtēta darba samaksas atšķirība dzimumu starpā, kādēļ nevienlīdzība rada problēmas un kas sakāms attiecībā uz šo situāciju Latvijā.