ASV Augstākā tiesa 2022. gada 30. jūnijā atcēla ASV Kolumbijas apgabala apelācijas tiesas lēmumu lietā Ziemeļvirdžīnija pret Vides aizsardzības aģentūru (angļu val. – West Virginia v. Environmental Protection Agency (EPA)), lemjot, ka Vides aizsardzības aģentūrai nav pilnvaru noteikt oglekļa dioksīda emisiju apjomu valsts līmenī.  Vides tiesību speciālisti un aktīvisti lietas iznākumu jau nodēvējuši par neveiksmi cīņā ar cilvēka izraisītām klimata pārmaiņām.

Sprieduma būtību, tā iznākumu un ietekmi analizē juriste Lūcija Strauta.

Pilns raksts pieejams šeit.