Ukraiņi, kā arī personas, kurām ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Ukrainā un kuras ierodas Latvijā, šeit varēs strādāt praktiski uzreiz.

Reģistrējoties pēc ierašanās ukraiņi varēs sākt strādāt Latvijā, ja viņi ir saņēmuši ilgtermiņa vīzu (izsniegtu uz vienu gadu) un tiesības uz nodarbinātību (bez ierobežojumiem). Valsts nodeva par ilgtermiņa vīzas izsniegšanu netiks piemērota.

Vīzu varēs saņemt arī tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nebūs visu nepieciešamo dokumentu. Šajā gadījumā viņiem var tikt noteikts pienākums iesniegt prasībām atbilstošus dokumentus viena gada laikā.

Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanai nebūs nepieciešama darba devēja vakances reģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā un netiks attiecināta prasība nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā.

Likums paredz regulējumu tam, lai Ukrainas civiliedzīvotāji varētu strādāt arī izglītības un ārstniecības jomā, kā arī paredz izņēmumu attiecībā uz valsts valodas lietošanu nodarbinātības jomā. Proti, darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas iedzīvotājus arī bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanai.

Darba devējs būs tiesīgs no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemt dotāciju vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

Uzsākot darba attiecības, Ukrainas pilsoņiem būs tiesības uz vienreizēju pabalstu vienas minimālās mēnešalgas apmērā, kas atbrīvots no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Ierašanās Latvijā un reģistrācija

  • Tiks veikta robežpārbaude personām, kas ieceļo ar biometriskajām pasēm, un vīzu izsniegšana personām, kurām ir citi ceļošanas dokumenti, bet nav vīzas ieceļošanai ES. Ja personai nav ieceļošanas dokumentu, identifikācija tiks veikta sadarbībā ar kompetentajām Ukrainas iestādēm.
  • Ierodoties Latvijā, Ukrainas pilsoņiem jāpiesakās ilgtermiņa vīzai ar tiesībām uz nodarbinātību Rīgas Kongresu namā vai jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā.
  • Ja personai nav ceļošanas dokumenta, tiks izsniegta trešās valsts pilsoņa identifikācijas karte ar derīguma termiņu viens gads.
  • Tiks nodrošināta izmitināšana, ēdināšana un medicīniskā aprūpe.

Rezidences iespējas

Šobrīd Ukrainas pilsoņiem turpmākai uzturēšanās Latvijā ir šādas iespējas:

  • Pagaidu uzturēšanās atļauja humānu apsvērumu dēļ, kas būs derīga līdz 5 gadiem (ar ikgadējo reģistrāciju). Tiesiskais pamats šādām uzturēšanās atļaujām nav patvērums, bet gan nespēja atgriezties izcelsmes valstī humānu apsvērumu dēļ;
  • Valsts (D) vīza humānu apsvērumu dēļ (derīga 1 gadu).

Tā kā iepriekš minētās rezidences iespējas nav balstītas uz patvērumu, vispirms ierodoties citā drošā valstī (t.i. Polija, Rumānija vai citas), tas neietekmēs tiesības uzturēties Latvijā.

Ukraiņi var arī izvēlēties oficiāli lūgt patvērumu, bet tas ir daudz garāks process un var rasties papildu juridiskas problēmas (t.i. pirmā drošā ieceļošanas valsts un tamlīdzīgi).

Piesakoties vīzām vai uzturēšanās atļaujām, Ukrainas pilsoņiem nebūs nepieciešama derīga pase, veselības apdrošināšana vai citi dokumenti, ja tie nav pieejami objektīvu iemeslu dēļ, parasti piešķirot viņiem tiesības ierasties Latvijā. Tomēr viņiem var tikt noteikts pienākums iesniegt prasībām atbilstošus dokumentus viena gada laikā.

Ja Ukrainā izsniegtam ceļošanas dokumentam būs beidzies derīguma termiņš, Latvijas Republikā tas tiks uzskatāms par derīgu līdz 2023. gada 28. februārim.

Darbinieki, kas ierodas ar bērniem

Jautājumam vajadzētu būt samērā vienkāršam, ja bērns ierodas kopā ar vienu no vecākiem un viņam ir kāds personu apliecinošs dokuments (pase, dzimšanas apliecība, skolēna apliecība vai jebkurš cits dokuments, kas apliecina bērna identitāti un/vai attiecības ar vecāku). Tiks veikta tā pati robežpārbaude un identifikācija.

Saskaņā ar likumu tiek izveidota jauna institūcija – aizbildnība ārkārtas gadījumos. Aizbildnība ārkārtas gadījumos tiek ieviesta bērniem, kuri Latvijā no Ukrainas ieradušies bez vecākiem. Likums paredz, ka par aizbildni ārkārtas gadījumos var kļūt persona, pie kuras ierodas bērns bez pavadoņa, kā arī persona, kurai Latvijā piešķirts aizbildņa statuss, audžuģimenes vai viesģimenes statuss, kā arī persona, ar kuru kopā Latvijā ieradies bērns bez pavadoņa.

Covid-19 sertifikāti

Papildus jāņem vērā, ka Ukrainas pilsoņiem, ierodoties Latvijā, nav nepieciešams veikt Covid-19 testu. Pakalpojumu saņemšanai zaļajā režīmā nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, nepieciešams tikai personu apliecinošs dokuments – pase un/vai vīza.

Ierašanās ar mājdzīvniekiem

Tiem ieceļotājiem no Ukrainas, kuri Latvijā ieradušies ar savu mājdzīvnieku – suni, kaķi vai sesku, ir jāvēršas tuvākajā veterinārajā klīnikā, lai reģistrētu, čipētu un, ja nepieciešams, vakcinētu dzīvnieku. Šie pakalpojumi no Ukrainas ieceļojušajām personām tiks sniegti bez maksas.

Papildus tam ir jāņem vērā, ka, lai atvieglotu dokumentu un nepieciešamo procedūru kārtošanu, ir ieteicams pēc iespējas paņemt visus personīgos dokumentus līdzi ieceļošanai Latvijā – pases, dzimšanas un laulības apliecības, izglītības dokumentus, utt.

Noderīgas saites Ukrainas pilsoņiem pilsoņiem:

  1. Informācija par ierašanos un uzturēšanos Latvijā: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/informacija-par-ierasanos-un-uzturesanos-latvija;
  2. Informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem un Covid-19 testiem: https://www.vm.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.iem.gov.lv%2F;
  3. Informācija par ierašanos ar mājdzīvniekiem: https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/ukrainiem-kas-iecelojusi-latvija-ar-majdzivnieku-javersas-pie-veterinararsta.