Reaģējot uz ievērojamo Rietumvalstu sankciju spiedienu, Baltkrievija ieviesa “nedraudzīgo” valstu sarakstu, kurā iekļāva visas ES dalībvalstis, ASV, Lielbritāniju un vairākas citas valstis. Jaunais 2023. gads Baltkrievijā ir iesācies ar papildus pasākumiem pret šīm valstīm – kā steidzami ierobežojošie pasākumi nacionālo interešu apdraudējumam ir pieņemti trīs likumi, kas saistīti ar īpašuma konfiscēšanu, iespēju uzņēmuma pārvaldi nodot pagaidu ārējai vadībai, kā arī intelektuālā īpašuma ierobežojumiem.

Īpašuma konfiscēšana

Jauns likums ļaus Baltkrievijas Ministru padomei pieņemt lēmumus par īpašuma, kas pieder “nedraudzīgajām” valstīm un to valstspiederīgajiem (fiziskām un juridiskām personām), konfiscēšanu. Konfiskāciju varēs piemērot jebkura veida mantai Baltkrievijas teritorijā, t.sk. kustamai mantai, nekustamajam īpašumam, naudai un vērtspapīriem.

Konfiskāciju varēs piemērot kā atbildes līdzekļus “nedraudzīgo” valstu “nedraudzīgai” rīcībai, un to konstatēšana būs vienīgi tiesas ziņā. Tāpat tiesa varēs arī noteikt, vai par konfiskāciju ir izmaksājama samaksa. Tas nozīmē, ka konfiskācija ir iespējama bez atlīdzības jebkurā brīdī kā atbilde uz jebkādu rīcību, ko Baltkrievijas tiesa atzīst par “nedraudzīgu”.

Uzņēmuma pārvaldes nodošana pagaidu ārējai vadībai

Baltkrievijas komercsabiedrību, kas pieder personām no ārvalstīm (ne tikai no “nedraudzīgajām” valstīm), pārvaldību varēs nodot Baltkrievijas apgabalu izpildkomiteju izraudzītam ārējam vadītājam, kas pildīs izpilddirektora funkcijas. Tā kā likumā nav noteikts īpašuma tiesību procentuālais daudzums, var uzskatīt, ka nosacījuma izpildei pietiek kaut vai ar 1%.

 

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties šeit.