Par mani

Kā jurista palīdze Sorainen Strīdu risināšanas komandā palīdzu kolēģiem konsultēt Latvijas un starptautiskos klientus gan nacionālajos, gan starptautiskajos strīdos, galvenokārt koncentrējoties uz publisko iepirkumu, valdības attiecību un šķīrējtiesas jautājumiem.

Profesionālās aktualitātes

Publiskie iepirkumi un valdības attiecības. Darbs Publisko iepirkumu un publisko projektu apakšgrupā man ir devis iespēju ne tikai palīdzēt sasniegt rezultātus sarežģītos iepirkumu procesos, bet arī iegūt pieredzi, palīdzot sagatavot iepirkumu dokumentus, kas ietver iepirkumu nolikumus un tehniskās specifikācijas dažādās nozarēs.

Tiesvedības un šķīrējtiesas process. Es palīdzu kolēģiem dažādās tiesvedībās un šķīrējtiesas lietās gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Ar stabiliem pamatiem juridiskajā izpētē, analīzē un procesuālajās niansēs, esmu labi sagatavota, lai atbalstītu kolēģus visā procesa gaitā. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par procesuālo dokumentu projektu sagatavošanu vai izpētes veikšanu, esmu apņēmusies sniegt vispusīgu atbalstu, lai klientiem nodrošinātu iespējami labākos rezultātus.

Sevis pilnveidošana. Esmu apņēmusies pastāvīgi papildināt savas zināšanas un kompetenci juridiskajā jomā, izmantojot dažādas profesionālās izaugsmes iespējas. Aktīva dalība semināros ir palīdzējusi man būt informētai par jaunākajām juridiskajām tendencēm un praksi, savukārt dalība nacionāla un starptautiska mēroga tiesu izspēlēs ir sniegusi man praktisku pieredzi, pilnveidojot analītiskās un argumentācijas prasmes.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte (LLM tiesībās, pašlaik)
  • Rīgas Juridiskā augstskola (LLB tiesībās un diplomātijā, ar atzinību)
  • Stokholmas Universitāte (Vasaras skola starptautiskajās šķīrējtiesas tiesībās, starptautiskajās krimināltiesībās, globālajā veselībā un tiesībās)

Es piedalos

Starptautiskās tirdzniecības kameras Jauno šķīrējtiesnešu forums (ICC YAAF)