Reaģējot uz ASV Augstākās tiesas lēmumu atkāpties no vēsturiskā sprieduma lietā Roe v Wade (1973), Eiropas Parlamenta locekļi 2022. gada 9. jūnijā pieņēma deklarāciju, kurā nosoda sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību ierobežošanu visā pasaulē, tostarp uzsverot, kādi draudi sieviešu tiesībām rodas, ja tiek liegtas tiesības saņemt drošu un legālu abortu.

Par abortu regulējumā nepieciešamajām izmaiņām un aizliegumu ietekmi juristes Lūcijas Strautas rakstu lasiet šeit.