Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ir pabeigusi savu Uzņēmējdarbības pārstrukturēšanas novērtējumu (Business Reorganisation Assessment), kas tika uzsākts 2020. gadā, reaģējot uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko krīzi. Rezultātā 2022. gada janvārī tika publicēts ERAB novērtējuma ziņojums (EBRD Insolvency Assessment on Reorganisation Procedures). Ziņojumā ir sniegta visaptveroša starpjurisdikciju analīze par uzņēmumu pārstrukturēšanas rīkiem un dažādu iesaistīto pušu priekšstatiem par uzņēmējdarbības pārstrukturēšanu 38 jaunattīstības ekonomikas valstīs, kuras ietilpst ERAB darbības reģionos, vienlaikus izpētot jaunākās maksātnespējas jomas tendences un praksi attīstītos tirgos, piemēram, Francijā, Vācijā, Anglijā un Velsā un ASV. Papildus šim, ir publicēti atsevišķi valstu ziņojumi, tostarp par Latviju un Lietuvu.

Novērtējuma mērķis ir veicināt plašāku izpratni par ERAB reģionos pieejamajiem uzņēmējdarbības pārstrukturēšanas rīkiem un palīdzēt novērst nepilnības maksātnespējas regulējumā.

Vecākie juristi Edvīns Draba un Greta Kubiliūnaitė sniedza savu ieguldījumu novērtējumā.