Martā ES tiesa nosprieda, ka pa telefonu sniegtiem pakalpojumiem ir piemērojams atbrīvojums no PVN (lieta C-48/19).

X ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta saskaņā ar Vācijas tiesībām. 2014. gada februārī tā slimokases vārdā sniedza konsultācijas pa telefonu par dažādiem veselības jautājumiem un pa telefonu īstenoja atbalsta programmas hronisku vai ilgstošu slimību pacientiem. ES tiesa nosprieda, ka pa telefonu sniegtiem pakalpojumiem, kas ietver padomu sniegšanu attiecībā uz veselību un slimībām, var būt piemērojams šajā tiesību normā paredzētais atbrīvojums, ar nosacījumu, ka tiem ir terapeitisks mērķis. “Terapeitiskos mērķus” dalībvalstis drīkst interpretēt plaši, iekļaujot jebko, kas var aizsargāt, saglabāt vai atjaunot cilvēku veselību.

Tāpat arī dalībvalstīm ir rīcības brīvība noteikt profesijas, kurās darbībai medicīniskās aprūpes sniegšanā piemēro atbrīvojumu no PVN, it īpaši tādēļ, lai noteiktu kvalifikāciju, kas vajadzīga, lai strādātu minētajās profesijās. Ja apliek ar PVN neapliekamus pakalpojumus, jāatmaksā atskaitītais priekšnodoklis.