Izpratne par tiesvedības procesu Latvijā pārsvarā tiek asociēta ar visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesām, administratīvajām tiesām, kā arī Satversmes tiesu. Pavisam drīz šo uzskaitījumu papildinās arī specializētā ekonomisko lietu tiesa. Tomēr svarīgi apzināties, ka pastāv arī citas iespējas, kas izriet no Eiropas Savienības (ES) tiesībām. Šajā rakstā skaidrots, pie kādiem apstākļiem fiziska/juridiska persona var celt prasību Eiropas Savienības Tiesā (EST), neaprobežojoties tikai ar izvēlēm, kas tiek piedāvātas nacionālajā līmenī.

 

Ar pilnu rakstu variet iepazīties šeit.