Dzīvē nereti jāsaskaras ar situācijām, kad parādnieks termiņā nav veicis maksājumu. Lai arī dažkārt vainojama ir parādnieka aizmāršība, tomēr visbiežāk tas liecina vai nu par parādnieka nevēlēšanos, vai arī par tā nespēju attiecīgo maksājumu veikt. Kā panākt, lai parāds tomēr tiek samaksāts?

Uz jautājumiem atbild mūsu speciāliste Katrīna Salmgrieze.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.