Latvijas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, pievienotās vērtības nodokļa maksātājai, ir 12 dalībnieki, no kuriem 10 ir nerezidenti – trešās valsts pilsoņi –, savukārt trīs no tiem vēlas atsavināt savas kapitāla daļas, pārdodot tās sabiedrībai. Pārdošanas cena ir noteikta par 10% mazāka nekā kapitāla daļu vērtība. Sabiedrība, atpērkot kapitāla daļas no dalībniekiem, samazinās pamatkapitālu. Vai, pērkot kapitāla daļas par zemāku vērtību, sabiedrībai veidosies ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekams objekts atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta e) apakšpunktam?

Uz jautājumiem atbild mūsu speciāliste Aina Okseņuka.

Raksts pieejams šeit.