Būvdarbu kvalitāte var būtiski ietekmēt ikviena uzņēmuma vai privātpersonas dzīves kvalitāti, tādēļ noderīgi atgādināt, cik ilgs garantijas laiks jāpiešķir būvdarbiem, kā rīkoties, ja konstatēti defekti, un kas jāzina garantijas izpildes laikā.

Būvniecība ir nozare, kurā sniegto pakalpojumu kvalitāte, ilgtspējība un drošība ir īpaši svarīga. Tas saistīts gan ar būvniecības pakalpojumu ievērojamām izmaksām, gan arī potenciālajām sekām, kas var rasties to nekvalitatīvas izpildes gadījumā, apdraudot ne tikai pasūtītāja vai trešo personu mantiskās intereses, bet arī sabiedrības drošību un veselību, kā arī apkārtējo vidi. Tādēļ, slēdzot būvniecības līgumu, būtiski apzināt potenciālos riskus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai vismaz mazinātu risku iestāšanās iespēju, kā arī paredzēt atbilstošu nodrošinājumu tad, ja risks tomēr iestājas.

Par aktualitātēm raksta mūsu kolēģe Natālija Grāvele.

Ar rakstu varat iepazīties ŠEIT.