Par mani

Man ir zināšanas un pieredze nekustamā īpašuma un būvniecības nozarē, šobrīd strauji attīstošās atjaunojamās enerģijas nozarē un strīdu risināšanā. Es veicu nekustamā īpašuma juridisko izpēti, tostarp analīzi par nekustamā īpašuma nākotnes attīstības iespējām, sniedzu palīdzību nekustamo īpašumu darījumos, tajā skaitā darījumos saistībā ar nekustamā īpašuma izmantošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu. Būdama zvērināta advokāte, es pārstāvu klientus strīdu risināšanā nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, tostarp pirmstiesas sarunās, valsts tiesās un šķīrējtiesās. Tāpat es veicu risku novērtējumu un sniedzu juridiskos atzinumus ar nekustamo īpašumu saistītajos jautājumos un izstrādāju praktiskus risinājumus klienta iecerēto mērķu sasniegšanai.

Profesionālās aktualitātes

Izpratne par nozari. Pirms pievienošanās Sorainen es 12 gadus strādāju advokātu birojā pie viena no atzītākajiem nekustamo īpašumu ekspertiem Latvijā, kas bija liels pagodinājums un unikāla pieredze. Man bija iespēja iegūt dziļu akadēmisko pieredzi un izpratni par nekustamā īpašuma regulējumu, ko pavadīja laba tiesvedības prakse šajā jomā. Uzkrātā pieredze un zināšanas palīdz man sniegt klientiem kompetentus padomus un piedāvāt efektīvus un bieži vien nestandarta risinājumus.

Nekustamā īpašuma nozares izaicinājumi. Mana juridiskā prakse pārsvarā ir saistīta ar nekustamo īpašumu un enerģētikas projektu izvērtēšanu juridiskās izpētes procesā, juridisko palīdzību nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos, nomas līgumos, darījumos ar apbūves tiesībām un citām lietu tiesībām. Es veicu arī risku izvērtēšanu esošajos un potenciālajos nekustamā īpašuma un būvniecības strīdos, kā arī pārstāvu klientus tiesās. Un es vienmēr priecājos sniegt risinājumus saistībā ar nekustamā īpašuma attīstības iespējām.

Misija. Mana misija ir sniegt klientam vislabāko pieredzi ar nekustamo īpašumu un būvniecību saistīto juridisko jautājumu risināšanā un sniegt efektīvus risinājumus klienta mērķu sasniegšanai piemērojamo normatīvo aktu ietvaros.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija