Rudens atnesis vairākas izmaiņas juridiskās personas maksātnespējas procesa regulējumā, kā arī jaunu tiesu praksi, ar ko Senāts atkāpies no iepriekš paustajām judikatūras atziņām par būvdarbu pasūtītāja pienākumu atmaksāt ieturēto garantijas naudu, ja izpildītājam pasludināts maksātnespējas process.

Par aktuālo stāsta mūsu kolēģis Edvīns Draba.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.