Jau pavisam drīz klāt 1. septembris, kad kreditori atkal varēs iesniegt maksātnespējas pieteikumus pret parādniekiem. Tomēr maksātnespējas pieteikums nav vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis, ko kreditors var vērst pret parādnieku. Kreditors var arī celt prasību tiesā, izmantot saistību bezstrīdus piespiedu izpildi u.c. likumā noteiktās metodes. Īpaši aplūkosim tiesiskās aizsardzības procesu, kas ir svarīgs rīks, ar ko parādnieks var pārvarēt īslaicīgas finanšu grūtības un turpināt sekmīgu uzņēmējdarbību.

Raksta autori Andris Tauriņš un Edvīns Draba.

Pilnu rakstu varat lasīt šeit.