Pamazām tuvojas 1. septembris, kad beigsies liegums kreditoriem iesniegt maksātnespējas pieteikumus pret parādniekiem, tādēļ, turpinot rakstu sēriju par maksātnespēju, šoreiz aplūkosim kreditoru tiesības parādnieka maksātnespējas gadījumā, kā arī iespējamos rīcības modeļus, lai palielinātu iespēju atgūt parādu maksātnespējas procesā.

Raksta autors Edvīns Draba un līdzautors Andris Tauriņš.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.