Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Frizētava Krokuss” noslēgusi telpu apakšnomas līgumus ar frizieriem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji. Vai SIA noslēgtie līgumi rada saistības attiecībā uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) prasībām?

Mūsu kolēģis Edvīns Draba atbild uz aktuāliem jautājumiem.

Raksta turpinājums pieejams šeit.