Tiek radīts autordarbs, kuram kā autors norādīts uzņēmuma nosaukums. Vai juridiska persona var būt autors?

Linda Sarāne-Reneslāce, ZAB “Sorainen” zvērināta advokāte:

“Juridiska persona nevar būt autors. Saskaņā ar Autortiesību likuma (AL) 1.panta 1.punktu autors var būt tikai fiziska persona. Taču pakalpojuma sniedzējs var būt gan fiziska persona, gan juridiska persona, ja ir pārņēmusi autora mantiskās tiesības ar līgumu.

AL 13.panta 1.daļa nosaka, ka, ja noslēgts autora līgums par pasūtītu darbu, autoram jāizpilda viņam pasūtītais darbs saskaņā ar līguma noteikumiem un jānodod tas pasūtītājam izmantošanai līgumā noteiktajā termiņā un norādītajā kārtībā.

AL 13.panta 1.daļa attiecas uz līgumiem ar autoriem jeb fizisku personu, nevis uz līgumiem ar juridisku personu. Ja pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, tad autora mantiskās tiesības (kuras juridiskai personai jābūt ieguvušai) var tikt atsavinātas vai licencētas līgumiskā ceļā.”