2020. gada 23. decembrī stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (“Covid-19 likums”), kas paredz izmaiņas maksātnespējas regulējumā.

Atkārtoti ieviests aizliegums kreditoram iesniegt maksātnespējas pieteikumu pret parādnieku

  • Saskaņā ar grozījumiem Covid-19 likuma 22. panta pirmajā daļā, jebkurš kreditors (ieskaitot darbiniekus vai nodokļu administrāciju) līdz 2021. gada 1. martam nedrīkst iesniegt maksātnespējas pieteikumu pret parādnieku (juridisku personu). Jāatzīmē, ka analoģisks aizliegums jau pastāvēja pagājušajā gadā laika periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 1. septembrim.
  • Moratorijs attiecas uz jebkurām kreditoru-debitoru attiecībām, un tādējādi nav ierobežotas ar nozari vai parādniekiem, kuriem radušās finanšu grūtības tieši Covid-19 vīrusa izplatīšanās dēļ.
  • Kreditors nevar ierosināt parādnieka maksātnespējas pasludināšanu, pat ja parādnieks nepilda savas parādsaistības pret kreditoru.

Atcelts pienākums parādnieka valdei iesniegt maksātnespējas pieteikumu

  • Saskaņā ar grozījumiem Covid-19 likuma 22. panta otrajā daļā, līdz 2021. gada 1. martam parādnieka (juridiskās personas) valdei nav pienākuma iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu pret parādnieku (t.i., parādniekam pašam pret sevi), ja pastāv Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 5. punktā minētā juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīme – parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš.
  • Valdes pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu tomēr joprojām paliek spēkā, ja parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no darba samaksas izmaksai noteiktās dienas.