Papildus Mantošanas vebinārā skatāmiem jautājumiem mēdz gadīties, ka..

Jānoskaidro, kādi aktīvi piederējuši tēvam ārvalstīs? Vai bija nekustamais Spānijā vai Bali? Vai bija banku konti, kripto-valūta vai NFT? Kurās valstīs un bankās?

Šķiršanās pieteikums iesniegts Anglijā, bet pats atrodaties Latvijā – vai piemērojami Anglijas likumi vai tās valsts, kurā abi apprecējās?

Ģimene mantojusi akcijas un nevar savlaicīgi iziet no uzņēmuma, jo sieva nedrīkst atsavināt aktīvus, kuri tiesiski pieder nepilngadīgajiem bērniem, iepriekš nesaņemot tiesas piekrišanu.

Ir cīņa ar bijušo par to vai laulības gredzens ar dimantu bija domāts kā laulāto kopīpašums un vai arī dārgo golfa nūju kaudze kaktā pieder puisim, kurš faktiski spēlē golfu vai viņai?

Vai laulības līgums sagatavots vien formāli, ar kādu konkrētu mērķi vai nopietni apsverot visus riskus?

Saņemot %, nodokļi visbiežāk maksājami gan izmaksātāja valstī, gan rezidences valstī. Taču, pirms piemērot dubultās aplikšanas novēršanas mehānismus, jānosaka – kas ir nodokļu rezidences valsts? Likums runā par cilvēka “dzīvesvietu” vai “vitālo interešu centru” nodokļu korektai piemērošanai, bet kur gan ir jūsu dzīvesvieta, ja jums ir uzņēmums vienā valstī, ģimene citā valstī, bet vaļasprieks vēl citā?

Mākslas ieguldījumi aptver tādus jautājumus kā novērtēšana, apdrošināšana, transportēšanas zaudējumi, autora tiesības un nodokļi.

Turīgākie mēdz veidot ģimenes birojus ģimenes aktīvu pārvaldīšanai. Kā izveidot šādas efektīvas pārvaldes modeli? Katram turīgās ģimenes loceklim būtu jāzina, kāda ir ģimenes misija un mantojums, kādas ir tās lielākās vērtības, kad viņi vada ģimenes uzņēmumu, kā tiek saskaņoti pieņemtie lēmumi, kādi pienākumi ir kuriem ģimenes locekļiem, kā tiek sadalīta peļņa un kuri filantropijas projekti gūst atbalstu. Ģimenes, kuras vēlas risināt šos jautājumus diskrēti, bet stabili, var apsvērt iespēju izstrādāt ģimenes konstitūciju. Tā var kalpot kā pamats dalībnieku līgumam, statūtiem vai arī testamentam.

Šo jomu Baltijā mums vada Kart Kelder no Igaunijas, bet Latvijā – Santa Rubīna. Manu sarunu ar viņu iespējams noklausīties Tax Stories podkāstā.