2021. gada 14. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr. 509 – pamatnostādnes azartspēļu un izložu politikai 2021. – 2027. gadam. Jaunās pamatnostādnes ir izstrādātas ar mērķi veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, kā arī tiek plānotas vairākas būtiskas izmaiņas azartspēļu regulējumā.

Pamatnostādnes ietver 6 rīcības virzienus:

  • Atkarības profilakses, preventīvie, problemātiskā spēlētāja atbalsts un sabiedrības izglītojoši pasākumi. Noteiks vecuma ierobežojumu dalībai azartspēlēs no 21 gada, īstenos valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par azartspēļu atkarības riskiem, organizēs izglītojošas kampaņas skolās.
  • Azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrole un vizuālā noformējuma prasības. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (IAUI) būs atbildīgā iestāde par reklāmas aizlieguma kontroli azartspēļu un izložu jomā, ieviesīs prasības attiecībā uz preču zīmēm un izkārtņu saturu, noteiks Latvijas Loto pienākumu sertificēties Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartam.
  • Azartspēļu un izložu pieejamības regulēšana. Normatīvajos aktos noteiks papildus kritērijus jaunu azartspēļu vietu atvēršanai izglītības iestāžu tuvumā, paaugstinās minimāli pieļaujamo azartspēļu automātu skaitu vienā azartspēļu zālē no divdesmit uz divdesmit piecām vienībām.
  • Nelegālā tirgus ierobežošana. IAUI būs tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi mājas lapām, kuras satur azartspēļu reklāmas, uzsāks informatīvu kampaņu par riskiem, kas ir saistīti ar dalību nelicencētās azartspēlēs un izlozēs.
  • Azartspēļu un izložu nozares tendenču monitorings. Sagatavos publikācijas un informatīvos materiālus, nodrošinās sistematizētu statistikas apkopošanu un retrospektīvo tendenču izvērtēšanu.
  • IAUI veiktā uzraudzības procesa pilnveidošana. Nodrošinās informācijas apmaiņu starp IAUI un VID par fiziskai personai izmaksātajām summām, veicot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, noteiks video ieraksta glabāšanas termiņu azartspēļu organizēšanas vietās līdz 30 dienām.

Vienas no pilsētvidei būtiskākajām izmaiņām ir aizliegums organizēt azartspēles mazāk par 250 metriem no pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestādēm, publisko rekreācijas laukumu tuvumos, kā arī vispārējs aizliegums azartspēļu organizēšanai dzīvojamās ēkās. Vēl būtisks ir plāns ieviest “zemes” azartspēļu (kurās, spēlējot klātienē, iesaistās fiziski klātesot) spēlētāju reģistrāciju un personificētas “gudrās kartes” (ang. Smart card) sistēmu, kas ļautu spēlētājam noteikt naudas depozīta un pagaidu ierobežojumus.

Kā atbildīgā institūcija pamatnostādņu īstenošanas koordinēšanā ir noteikta Finanšu ministrija, bet aktīva iesaiste izvirzīto mērķu sasniegšanā ir paredzēta no Veselības, Kultūras ministrijām, Slimību profilakses un kontroles centra, pašvaldībām, kā arī citām institūcijām.

Pilns rīkojuma teksts pieejams šeit.