Eksperta pieaicināšana starptautiskajā šķīrējtiesas procesā ir ierasta prakse gan komercstrīdos, gan investoru un valstu strīdos, kuri tiek izšķirti šķīrējtiesas procesā. Tomēr vienlaikus nepastāv vienprātība par to, kādas prasības būtu izvirzāmas pušu pieaicinātiem ekspertiem šķīrējtiesas procesā. Tādēļ autora mērķis ir apskatīt pušu pieaicināto ekspertu lomu un statusu šķīrējtiesas procesā un sniegt kritisku analīzi prasībām, kādas tiek izvirzītas pušu pieaicinātiem ekspertiem starptautiskajā šķīrējtiesas procesā. Vienlaikus rakstā tiek īsi apskatīts arī Šķīrējtiesu likuma regulējums saistībā ar pušu tiesībām pieaicināt ekspertus.

 

Turpinājumu mūsu kolēģa Elvja Grinberga rakstam varat lasīt šeit.