Neskatoties uz dažādām sociālām kampaņām, kas sabiedrību izglīto par vardarbības ģimenē postošo ietekmi, jaunākie pētījumi rāda, ka līdz tās izskaušanai ir ejams tāls ceļš. To īpaši izceļ Covid-19 pandēmijas laikā pieaugušais vardarbības ģimenē gadījumu skaits. Šajā rakstā apkopotas Eiropas Padomes Ekspertu grupas cīņai ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē (GREVIO) jaunākajā ziņojumā publicētie konstatējumi un secinājumi, kā arī Latvijas mēroga pētījumu atziņas par vardarbības ģimenē izplatību un veidiem.

Ar jurista palīdzes Lūcijas Strautas sagatavoto apskatu iespējams iepazīties šeit.