Datu aizsardzība uzskatāma par ļoti būtisku uzņēmuma korporatīvās atbilstības (noteikumu komplekss, ko uzņēmuma darbinieki ikdienā ievēro) programmas daļu. Īpaši svarīga tā kļuvusi kopš Datu aizsardzības regulas pieņemšanas, jo, neievērojot vai pavirši izturoties pret datu aizsardzību, var rasties būtiski riski uzņēmuma ikdienas darbībai — no institūciju piespriestiem sodiem līdz zaudējumu atlīdzības prasībām un reputācijas problēmām. Datu aizsardzības jomā svarīgi pievērst uzmanību attiecībām ar uzņēmuma darbiniekiem un klientiem.

Šie temati tika apskatīti mūsu organizētā seminārā “Datu aizsardzība uzņēmuma ikdienā”, kurā vairāk par aktualitātēm informēja mūsu speciālisti Ieva Andersone, Anna Bogdanova, Zane Akermane un Andis Burkevics.

Pilns raksts pieejams ŠEIT.