Sabiedrisko mediju ombuds Anda Rožukalne vērsusies Rīgas pilsētas tiesā ar lūgumu izvērtēt SIA “Mediju nams” rīcību, 2023. gada 21. novembrī portālā neatkariga.nra.lv publicējot Māra Krautmaņa rakstu “Aizdomas par sabiedrisko mediju ombuda Andas Rožukalnes likuma pārkāpumiem”, kas satur Andas Rožukalnes godu un cieņu aizskarošas ziņas un viedokļus.

Anda Rožukalne ieņem sabiedrisko mediju ombuda amatu kopš 2022. gada 1. marta. Pildot ombuda pienākumus, Anda Rožukalne gatavo atzinumus par sabiedrisko mediju satura atbilstību profesionālās ētikas normām, uztur personisku saikni ar sabiedrības pārstāvjiem, konsultē sabiedrisko mediju darbiniekus, piedalās pašregulācijas dokumentu veidošanā, veic sabiedrisko mediju satura pētījumus, raksta skaidrojumus, un citas publiskas darbības, kuras veicina sabiedrības medijpratību, kā arī pilda citas likumā minētās sabiedrisko mediju ombuda funkcijas.

Kā liecina Māra Krautmaņa raksta nosaukums, tā saturs ir vērsts uz negatīva rakstura aizdomu paušanu par Andu Rožukalni kā sabiedrisko mediju ombudu. Rakstā publicētas dažādas nepatiesas ziņas un aizskaroši viedokļi, raksta autoram apgalvojot, ka Anda Rožukalne pārkāpj likumu – nepilda savus ombuda pienākumus, aizsargā sabiedriskos medijus no jebkādas kritikas, un vispār atstāj ombuda krēslu tukšu, lai celtu personīgo labklājību, strādājot augstskolā.

Tiesības uz cilvēka goda un cieņas aizsardzību noteiktas Latvijas Republikas Satversmē un Latvijai saistošajos starptautiskajos aktos. Latvijas Republikas Satversmes 95. pants citastarp noteic, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Civillikuma 2352.1 pantā reglamentēta atbildība par personiska kaitējuma nodarīšanu, izplatot nepatiesas personas godu un cieņu aizskarošas ziņas.

Mediju brīvai izteiksmei ir robežas

Andas Rožukalnes pārstāvis Sorainen zvērināts advokāts Andris Tauriņš skaidro: “Lai arī mediji īsteno nozīmīgu funkciju sabiedrības informēšanā, mediju brīvai izteiksmei ir robežas. Žurnālistiem ir pienākums sniegt patiesu informāciju, un godu un cieņu aizskaroša satura publicēšana nav pieļaujama. Ja medijam nav pierādījumu, ka publicētā informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc.”

Andris Tauriņš uzsver: “Publicētās ziņas jāvērtē īpaši kritiski, ja medijs apgalvo, ka persona pieļauj kādus likuma pārkāpumus, jo šāda informācija var būtiski ietekmēt sabiedrības novērtējumu par personu. Savukārt sabiedrības novērtējums noteiktās profesijās ir obligāts amata priekšnoteikums. Piemēram, ombuda amatu var ieņemt vienīgi persona ar nevainojamu reputāciju. Līdz ar to nepatiesu un aizskarošu apgalvojumu publicēšana par ombudu var neatgriezeniski kaitēt personas reputācijai un būtiski traucēt amata izpildei.”

Prasībā tiesai izteikts lūgums uzlikt par pienākumu raksta publicētājam SIA “Mediju nams” atsaukt godu un cieņu aizskarošās ziņas un atlīdzināt radīto morālo kaitējumu.