Eiropas Padome aicina dalībvalstis atzīt tiesības uz tīru, veselībai drošu un ilgtspējīgu vidi par cilvēktiesībām. 2022. gada 27. septembrī Eiropas Padomes Ministru komiteja pieņēma “Ministru komitejas Ieteikumu CM/Rec(2022)20 dalībvalstīm par cilvēktiesībām un vides aizsardzību” (angļu valodā – “Recommendation CM/Rec(2022)20 of the Committee of Ministers to member States on human rights and the protection of the environment”) (turpmāk – Ieteikums). Ar Ieteikumu Eiropas Padomes dalībvalstis tiek aicinātas izvērtēt iespēju nacionālā līmenī atzīt tiesības uz tīru, veselībai drošu un ilgtspējīgu vidi par cilvēktiesībām. Ieteikums pieņemts trīs mēnešus pēc nozīmīgās ANO Ģenerālā asamblejas 2022. gada 28. jūlija rezolūcijas Nr. 76/300, ar kuru tā tiesības uz piekļuvi tīrai, veselībai drošai un ilgtspējīgai videi atzina par vispārējām cilvēktiesībām.

Vairāk par šo tēmu lasiet juristes Lūcijas Strautas rakstā.